18.01.2024

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 18.01.2024г. от 17:00ч.

07.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 07.11.2023г. от 19:30ч

06.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 06.11.2023г. от 05:50ч

06.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 06.11.2023г. от 05:30ч
05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 09:30ч

05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 13:20ч

05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 15:20ч

05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 17:00ч

05.11.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАДНЕВО УВЕДОМЯВА, ЧЕ СРЕЩУ СИК № 10 Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ №1-МИ/05.11.23Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №172/05.11.23Г. НА ОИК РАДНЕВО.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 496, АЛ.3 ОТ ИК, НАКАЗАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕ ИЗДАВА ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 18:20ч

05.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.11.2023г. от 20:20ч

04.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 04.11.2023г. от 18:30ч

03.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 03.11.2023г. от 17:00ч

02.11.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 02.11.2023г. от 17:00ч

01.11.2023

Съобщение

Одобрени образци на бюлетини за кмет на община и за кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове -II тур на 05.11.2023 година

КМЕТ НА ОБЩИНА

КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

30.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 30.10.2023г. от 18:00ч

30.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 30.10.2023г. от 15:00ч

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 28.10.2023г. от 17:00ч

27.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 27.10.2023г. от 17:00ч

26.10.2023

Съобщение

 ОИК Раднево заседава на 26.10.2023г. от 17:00ч

23.10.2023

Съобщение

 

 ОИК Раднево заседава на 23.10.2023г. от 17:00ч

22.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 22.10.2023г. от 17:00ч

21.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 21.10.2023г. от 17:00ч

20.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 20.10.2023г. от 17:00ч

19.10.2023

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

Общинска избирателна комисия Раднево уведомява политическите партии, коалиции и  местни коалиции, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че застъпниците се регистрират  в ОИК Раднево по реда на Решение №2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. . Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се прилага списък на лицата-на хартиен носител и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Заместващите застъпници се регистрират чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. 

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение №2173-МИ от 1 септември 2023 г на ЦИК.

ВАЖНО! Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество. Застъпникът не може да бъде придружител.

17.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 17.10.2023г. от 17:00ч

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК

ОИК Раднево  уведомява, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе в голямата  зала на Културен дом  „Нончо Воденичаров “,

 

Обучението ще се проведе по следния график:

 

На 21.10.2023 г. (събота):

от 10:00 ч. до 12:00 ч. – СИК от № 001 до № 039 включително

16.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Моля, изберете конкретния ден и час за присъединяване към обученията, като кликнете върху - 'Click here to join the meeting'!

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
1. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 353 234 923 897 
    Passcode: EWZ6ow 
2. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 764 785 407 
    Passcode: KHwBrL 
3. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 925 035 510 
    Passcode: P2afxk 
4. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 362 684 398 379 
    Passcode: QEatP9 
5. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 342 492 580 985 
    Passcode: LJzx2m 
6. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 338 384 937 46 
    Passcode: Wt2RBU 
7. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 360 863 499 707 
    Passcode: SZvKDj 
8. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 780 537 601 
    Passcode: YKJAXT 
9. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 384 101 028 204 
    Passcode: mu4ZzL 
10. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 317 314 062 653 
    Passcode: QXYGjC 
11. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 936 722 510 
    Passcode: PKYJFA 
12. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 318 086 235 475 
    Passcode: NuCWdQ 
13. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 328 327 545 831 
    Passcode: 2Nay82 
14. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 345 087 211 829 
    Passcode: iXSCey 
15. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 575 468 614 
    Passcode: keghro 
16. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 330 008 860 726 
    Passcode: 9c4JyS 
17. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 346 144 268 620 
    Passcode: GLYhG7 
18. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 092 895 938 
    Passcode: MRxnoR 
19. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 323 234 523 850 
    Passcode: rhpmv4 
20. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 398 168 282 046 
    Passcode: rhf3R4 
21. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 336 870 748 600 
    Passcode: HiRpRB 
22. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 037 192 38 
    Passcode: oNxNc2 
23. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 212 671 479 
    Passcode: MoFFyv 
24. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 393 693 344 100 
    Passcode: Dry5CX 
25. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 937 853 834 
    Passcode: JJjYSC 
26. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 373 658 124 13 
    Passcode: bcPdPa 
27. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 381 443 486 722 
    Passcode: tSaqVH 
28. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 315 301 573 022 
    Passcode: 4wopM2 
29. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 953 275 341 
    Passcode: 8mZvAP 
30. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 394 833 126 023 
    Passcode: 6mGzR8 
31. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 304 252 57 
    Passcode: JdAVzD 
32. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 219 525 726 
    Passcode: YVfMiz 
33. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 395 024 057 
    Passcode: ZSn6Tm 
34. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 390 211 947 905 
    Passcode: PLbw9d 
35. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 724 912 894 
    Passcode: Snu54Q 
36. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 321 921 910 724 
    Passcode: DFT7qQ 
37. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 220 102 507 
    Passcode: NP4QmD 
38. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 322 663 598 199 
    Passcode: SX3fg2 
39. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 352 277 023 399 
    Passcode: XnXaMb 
40. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 361 394 876 839 
    Passcode: CXPeBE 
41. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 341 739 232 635 
    Passcode: 6zPWJp 
13.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 13.10.2023г. от 17:00ч.

10.10.2023

Съобщение

05.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 05.10.2023г. от 17:00ч.

02.10.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 02.10.2023г. от 17:00ч.

30.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 30.09.2023г. от 17:00ч

28.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 28.09.2023г. от 17:00ч

28.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 28.09.2023г. от 13:30ч

27.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 27.09.2023г. от 17:00ч

26.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 26.09.2023г. от 17:00ч

25.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 25.09.2023г. от 12:00ч

20.09.2023

Съобщение

1.ОИК Раднево заседава на 20.09.2023г. от 17:00ч

2.Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL 

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

Приложение № 51-МИ

Форма за предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и
за кметове на 29 октомври 2023г

18.09.2023

Съобщение

1.ОИК Раднево заседава на 18.09.2023г. от 17:00ч. 

2. Партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатски листи най-късно до 17:00 ч на 26.09.2023 г.

16.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 16.09.2023г. от 17:00ч. 

14.09.2023

Съобщение

ОИК Раднево заседава на 14.09.2023г. от 17:00ч. 

11.09.2023

ОИК Раднево заседава на 11.09.2023г. от 16:30ч.

1. ОИК Раднево заседава на 11.09.2023г. от 16:30ч. 
2. Краен срок за подаване на заявления за регистрация на партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.  е  до 17:00ч. на 18 септември 2023г. - Основание чл. 147. ал.1, чл. 148 ал.2 и чл. 153 ал.1 от ИК.
още съобщения

Календар

Решения

  • № 0187-МИ / 18.01.2024

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

  • № 0186-МИ / 07.11.2023

    относно: Доклад по постъпила жалба по електронен път на 06.11.2023 г. в 21:25 часа от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ с Вх. № 10/07.11.2023 г., представлявана от пълномощниците Станка Стоянова Хърсева, Продължаваме промяната“ и Иван Колев Иванов, „Демократична България“, чрез адв.Ганка Драганова, АК-Хасково, със съдебен адрес гр.Раднево, ул.“Митьо Станев“№2, офис партер, за разпределяне на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати и от там съответно Решение №0146 от 30.10.2023 г. на ОИК Раднево

  • № 0185-МИ / 06.11.2023

    относно: Допълване на Решение №133/30.10.2023 г., Решение №0134/ 30.10.2023 г., Решение №0135/30.10.2023 г., Решение №0136/30.10.2023 г. Решение №0137/30.10.2023 г., Решение №0138/30.10.2023г., Решение №0139/30.10.2023г., Решение №0140/30.10.2023 г., Решение №0141/30.10.2023 г., Решение №0142/30.10.2023 г., Решение №0143/30.10.2023 г., Решение №0144/30.10.2023 г., Решение №0145/30.10.2023 г., Решение №0180/06.11.2023 г., Решение №0181/06.11.2023 г. и отстраняване на техническа грешка в същите решения

всички решения